ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / MAC

Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες με άριστη ποιότητα.

Το service μας εγγυάται την επισκευή του μηχανηματός σας στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Επισκευάζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα είτε σε σταθερούς είτε σε φορητούς υπολογιστές.

Σύνηθεις βλάβες:

  • Αντικατάσταση / αναβάθμιση σκληρού δισκου
  • Αντικατάσταση / αναβάθμιση μνήμης
  • Αντικατάσταση / αναβάθμιση / επισκευή μητρικής
  • Επαναφορά λειτουργικού συστήματος
  • Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος
  • Καθαρισμός hardware
  • Aφαίρεση κακόβουλου λογισμικού
  • Ανάκτηση δεδομένων
  • Αντίγραφα δεδομένων
  • Καθαρισμός από υγρασία